Δημοτική Βιβλιοθήκη

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε το 1990. Σκοπός και στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πνευματικό κέντρο που θα συμβάλει στην περαιτέρω επιμόρφωση του κοινού, την αναβάθμιση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου της περιοχής.

Η βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται με βιβλία σε ετήσια βάση και καλύπτει σήμερα ένα ευρύ φάσμα βιβλιογραφίας.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει αποκτήσει πολλούς φίλους και μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο σε επισκέπτες.

Πρόσφατα έχει αναβαθμιστεί με νέο εξειδικευμένο προσωπικό, με πλούσιες εκδόσεις και προγραμματίζονται νέες καινοτομίες, όπως διαλέξεις, εκδηλώσεις και δράσεις που θα ενισχύσουν την αγάπη στο βιβλίο.

Ώρες λειτουργίας:

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα 5:00 μμ – 6:00 μμ
Τρίτη 6:00 μμ – 7:00 μμ
Τετάρτη 4:00 μμ – 7:00 μμ
Πέμπτη 5:00 μμ – 6:00 μμ
Παρασκευή 6:00 μμ – 7:00 μμ
Σάββατο 9:00 πμ – 11:00 πμ

Διεύθυνση:
Ν. Π. Γιάγκου αρ. 6
4156 Κάτω Πολεμίδια

Τηλέφωνο: 25397689