Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καινούργιος θεσμός που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Προσφέρει την ευκαιρία σε όλα τα οργανωμένα σύνολα της περιοχής για συμμετοχή και οργανωμένη δράση.

Απαρτίζεται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται μεταξύ των σωματείων και οργανώσεων των νέων της περιοχής.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου σήμερα, είναι ο κ. Γιώργος Θωμά μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κύριος σκοπός και στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι η συμβολή στην σωστή και υγιή απασχόληση των νέων καθώς και η ανάδειξη προβλημάτων των νέων της περιοχής.

Πρόκειται για σημαντικό βαθμό που στο βαθμό που αγκαλιάζεται από τους νέους, στον ίδιο βαθμό μπορεί να αποβεί ωφέλιμος και πολύ χρήσιμος για την ευρύτερη κατάρτιση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία αλλά και προώθηση προβλημάτων.