Διαγωνισμοί / Προσφορές

Αριθμός και Τίτλος Προσφοράς:  2/2016 – Προσφορά για την ιδιωτική διαχείριση και εκμετάλλευση του πάρκου στην Οδό Χρυσοσώτηρος και Αθηνάς Ταρσούλη

Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής: 8 Απριλίου 2016 ώρα 12:00 μεσημέρι

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Δήμου στο τηλ. 25-821382 (ext. 106)

«Λάβετε τα έγγραφα του Διαγωνισμού εδώ»

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ  18/03/2016