Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 25821382

Γραμματεία – Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα: 25821382 (εσωτ. 1)

Φαξ: 25395632

E-mail: polemidiamunicipal@cytanet.com.cy

Γραφείο Δημάρχου:
25821382 (εσωτ. 1)
kpolemidia-mayor@cytanet.com.cy

Διεύθυνση:
Παναγίας Ευαγγελιστρίας 128
4156  Κάτω Πολεμίδια

Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών: 25731979

Γραφείο Δημοτικού Μηχανικού: 25732290 / 25732292

Γραφείο Δημοτικού Ταμία: 25821382 (εσωτ. 2)

Υγειονομική Υπηρεσία: 25821382 (εσωτ. 3)