Υπηρεσία Αποκομιδής Σκυβάλων

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών πληροφορεί τους δημότες του ότι η Υπηρεσία Αποκομιδής Σκυβάλων θα εργαστεί κανονικά την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019.

Περαιτέρω ενημερώνει το κοινό, ότι λόγω μηχανικής βλάβης ένα από τα σκυβαλλοφόρα του Δήμου βρίσκεται ακινητοποιημένο στο συνεργείο για επιδιόρθωση.

Ενόψει του γεγονότος αυτού, για τις επόμενες μέρες και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης στο σκυβαλλοφόρο, η περισυλλογή των σκυβάλων στις περιοχές 1ου και 3ου Μονοβόλικου θα γίνεται νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα.

Παρακαλούμε τους δημότες μας όπως επιδείξουν τη δέουσα κατανόηση για οποιαδήποτε τυχόν ταλαιπωρία.

30/09/2019