Υπογραφή συμβολαίων για κατεδάφιση οικισμού Βερεγγάρια στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών ανακοινώνει ότι έχει υπογραφεί το συμβόλαιο μεταξύ του Τμήματος Δημοσιών Έργων και της κοινοπραξίας CYBARCO – M & R JV, για την κατεδάφιση του οικισμού Βερεγγάρια.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στο €1.392.000,00 (+Φ.Π.Α.) και οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν τέλη Νοεμβρίου 2017 και θα συμπληρωθούν σε 12 μήνες.

08/11/2017