Παραχώρηση Υποτροφιών σε Δημότες Κάτω Πολεμιδιών

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Cyprus College και το Frederick University, ανακοινώνει την παραχώρηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 ως ακολούθως:

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 • Δύο (2) μερικές υποτροφίες 50%
 • Τρείς (3) μερικές υποτροφίες 30%

Οι υποτροφίες ισχύουν για τα πτυχιακά ακαδημαϊκά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ως ακολούθως:

(α) Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής
(β) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
(γ) Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
(δ) Σχολή Επιστημών Αγωγής

Οι υποτροφίες παραχωρούνται για το πρώτο έτος σπουδών και η επέκταση τους για τα επόμενα έτη θα επανεξετάζεται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υποτρόφου.

Cyprus College

Δύο (2) υποτροφίες 50% για όλη τη διάρκεια σπουδών νοουμένου ότι οι φοιτητές/τριες θα διατηρήσουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση

Οι υποτροφίες ισχύουν για τους ακόλουθους κλάδους σπουδών:

 • Accounting (Diploma)
 • Αισθητική (Δίπλωμα)
 • Αισθητική (Ανώτερο Δίπλωμα)
 • Αισθητική (Πτυχίο)
 • Γραμματειακές Σπουδές (Δίπλωμα)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δίπλωμα)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο)
 • Ιατρικός Επισκέπτης (Δίπλωμα)
 • Πληροφορική / Computer Science (Πτυχίο)
 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων (Δίπλωμα)
 • Τεχνικό Σχέδιο & Διοίκηση Γραφείου (Δίπλωμα)

Frederick University

 • Μια (1) υποτροφία 100% για απόφοιτους λυκείου με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19/20 και άνω
 • Δυο (2) υποτροφίες 50% για απόφοιτους λυκείου με γενικό βαθμό μεταξύ 18 και 18.99/20
 • Δυο (2) υποτροφίες 25% για απόφοιτους λυκείου με γενικό βαθμό μεταξύ 16 και 17.99/20
 • Μια (1) υποτροφία 35% για απόφοιτους λυκείου με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα
 • Μια (1) υποτροφία 35% για μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και από το 2ο έτος σπουδών αναλόγως της επίδοσης τους μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες εάν πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Κύρια κριτήρια επιλογής είναι οι υποψήφιοι να διαμένουν στα Κάτω Πολεμίδια και η οικογενειακή οικονομική κατάσταση.

Τελευταία ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 22η Ιουλίου 2016.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (τηλ. 25821382 (εσωτ. 1) για περαιτέρω πληροφορίες.

27/06/2016