Παραχώρηση Υποτροφιών σε Δημότες Κάτω Πολεμιδιών

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Cyprus College, το Intercollege, το Uclan Cyprus, το Ctl Eurocollege, το KES College, το Frederick University και το CIIM, ανακοινώνει την παραχώρηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 ως ακολούθως:

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

  • Μια (1) υποτροφία 75% για απόφοιτους λυκείου με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19/20 και άνω.
  • Δύο (2) υποτροφίες 25% για απόφοιτους λυκείου με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17/20 και άνω.

Οι υποτροφίες ισχύουν για τα πτυχιακά ακαδημαϊκά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ως ακολούθως:

(α) Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής
(β) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
(γ) Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
(δ) Σχολή Επιστημών Αγωγής

Οι υποτροφίες παραχωρούνται για το πρώτο έτος σπουδών και η επέκταση τους για τα επόμενα έτη θα επανεξετάζεται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υποτρόφου.

Cyprus College

  • Δύο (2) υποτροφίες 50% για το πρώτο έτος σπουδών και η επέκταση τους για τα επόμενα έτη θα γίνεται νοουμένου ότι οι φοιτητές/τριες θα διατηρήσουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση.

Οι υποτροφίες ισχύουν για τους ακόλουθους κλάδους σπουδών:

Accounting (Δίπλωμα), Αισθητική (Δίπλωμα), Αισθητική (Ανώτερο Δίπλωμα), Αισθητική (Πτυχίο), Γραμματειακές Σπουδές (Δίπλωμα), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δίπλωμα), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο), Ιατρικός Επισκέπτης (Δίπλωμα), Πληροφορική / Computer Science (Πτυχίο), Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων (Δίπλωμα), Τεχνικό Σχέδιο & Διοίκηση Γραφείου (Δίπλωμα)

Intercollege

  • Πέντε (5) υποτροφίες 40%  σε απόφοιτους λυκείου με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18/20 και άνω.  Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα κέντρα  σπουδών του Intercollege (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα).
  • Πέντε (5) υποτροφίες μέχρι 20% σε αποφοίτους λυκείου με ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.  Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα κέντρα  σπουδών του Intercollege (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα).
  • Τρεις (3) υποτροφίες 15% για τα πτυχία του Πανεπιστημίου του Middlesex του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία προσφέρει το Intercollege στη Λεμεσό.

Οι υποτροφίες αφορούν όλους τους κλάδους και όλα τα έτη σπουδών, νοουμένου ότι η φοίτηση θα είναι πλήρης (full time).

Uclan Cyprus

  • Τρεις (3) υποτροφίες 50% για το πρώτο έτος σπουδών, για απόφοιτους λυκείου με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17,5/20  και άνω, και ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.  

Οι υποτροφίες αφορούν όλους τους κλάδους σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και από το 2ο έτος σπουδών οι φοιτητές μπορούν να διατηρήσουν τις υποτροφίες εάν εξασφαλίσουν 70% της συνολικής βαθμολογίας.

CTL Eurocollege

  • Δύο (2) υποτροφίες 50% για απόφοιτους λυκείου με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15/20 και άνω.

Οι υποτροφίες ισχύουν για τους ακόλουθους κλάδους σπουδών:

Business Administration (Δίπλωμα), Business Administration (Πτυχίο), Marketing & Public Relations (Δίπλωμα), Hotel Administration (Δίπλωμα), Hospitality Management (Πτυχίο), Travel & Tourism Management (Δίπλωμα), Computer Studies (Δίπλωμα),  Computer Science (Πτυχίο), Web Design for Business (Δίπλωμα), Office Administration (Δίπλωμα), Τεχνικός Προγραμματισμού Παιγνιδιών και Ψυχαγωγικών Εφαρμογών (Δίπλωμα), Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών (Δίπλωμα)

KES College

  • Τρεις (3) υποτροφίες 20% για απόφοιτους λυκείου με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15/20 και άνω.

Οι υποτροφίες αφορούν όλους τους κλάδους και όλα τα έτη σπουδών, νοουμένου ότι οι φοιτητές/τριες θα διατηρήσουν ελάχιστη γενική βαθμολογία 80/100 σε κάθε έτος φοίτησης τους.

Frederick University

Αριθμό υποτροφιών για όλα τα για τα πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα οι οποίες καλύπτουν από 10% μέχρι και 100% των διδάκτρων.

CIIM (Cyprus International Institute of Management)

  • Έξι (6) υποτροφίες 30% για μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc στην Εκπαιδευτική Ηγεσία & Διοίκηση. 

Κύρια κριτήρια επιλογής είναι οι υποψήφιοι να διαμένουν στα Κάτω Πολεμίδια και η οικογενειακή οικονομική κατάσταση. 

Τελευταία ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 18η Αυγούστου 2017.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (τηλ. 25821382 (εσωτ. 1) για περαιτέρω πληροφορίες.

28/07/2017