Παραχώρηση Υποτροφιών - Βοηθημάτων απο το Δήμο Κάτω Πολεμιδιών 2019-2020

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των νέων, προκηρύσσει αριθμό υποτροφιών – βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων είναι:

 • Δημότης Κάτω Πολεμιδιών
 • Κυπριακή Υπηκοότητα
 • Διαγωγή κοσμιοτάτη
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την υποβολή της αίτησης ή απαλλαγή ή αναστολή
 • Εξασφάλιση θέσης στα Πανεπιστήμια Κύπρου, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης χώρας
 • Οι περιορισμοί στην ηλικία του αιτητή καθορίζονται από την παραχωρούσα Αρχή
 • Ανώτατο όριο εισοδήματος της οικογένειας €15,000 (πατέρας – μητέρα)
  Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω – εξαρτώμενα) το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά €854- για κάθε παιδί.  Σε περίπτωση ορφανών παιδιών, το ανώτερο όριο εισοδήματος οικογένειας, ανέρχεται στα €17,000
 • Για αιτητές που είναι ήδη φοιτητές θα λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή επίδοση
 • Η φοίτηση να είναι κανονική, διαρκής και όχι εξ΄ αποστάσεως

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2020.  Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποτείνεται στη Γραμματεία του Δήμου στο τηλ. 25821382 (εσωτ. 1)

20/11/2019