Πανδημοτική Συγκέντρωση του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Πανδημοτική Συγκέντρωση του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών στις 22/11/2017. Έγινε ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο όπως αποξήλωση του οικισμού Βερεγγάρια, Κτηνοτροφική Περιοχή, Απόβλητα Υγρά Νοσοκομείου Λεμεσού, Πυλώνες της ΑΗΚ, Υγεία και Καθαριότητα, Ανακύκλωση και πολλά άλλα θέματα.

Ακολούθησε συζήτηση  με τους παρευρισκομένους, όπου δόθηκαν απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της μεθόδου της αποξήλωσης του αμιάντου από τον οικισμό Βερεγγάρια. Δόθηκαν οι διαβεβαιώσεις εκ μέρους του εκπροσώπου των Δημοσιών Έργων  ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των περιοίκων.

29/11/2017