Έναρξη των εργασιών για την εκτέλεση οδικών έργων

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών για την εκτέλεση οδικών έργων στις πιο κάτω οδούς:

55ος Δρόμος (πριν τη συμβολή με οδό Συνεργατισμού), 63ος Δρόμος, 55ος Δρόμος (συμβολή με 63ο Δρόμο), 1ος Δρόμος, 8ος Δρόμος (συμβολή με 1ο Δρόμο)

Καλούνται όπως οι δημότες που επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρείας, καθώς και της Τροχονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την ομαλότερη διεξαγωγή των εργασιών.

13/10/2017