Για κατόχους σκύλων

Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο όλοι οι κάτοχοι σκύλων οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια κατοχής από τον οικείο Δήμο.

Διαδικασία έκδοσης άδειας κατοχής:

  1. Σήμανση του σκύλου με microchip από κτηνίατρο
  1. Εγγραφή του σκύλου στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Κράτους τηλ. 25819512 (μέσω του κτηνίατρου)
  1. Έκδοση άδειας κατοχής από την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου
    (τηλ. 25821382 εσωτ. 3)

Καλείστε όπως εντός 15 ημερών από τη λήψη της παρούσας ειδοποίησης, αποταθείτε στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών για έκδοση Άδειας Κατοχής Σκύλου.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο Δήμος θα προβεί σε έλεγχο – καταγραφή από σπίτι σε σπίτι  και για όσους δεν έχουν συμμορφωθεί μέσα στα χρονικά όρια θα ληφθούν χωρίς άλλη προειδοποίηση δικαστικά μέτρα εναντίον των ιδιοκτητών.

Δυστυχώς κατά το περσινό έτος αρκετοί κάτοχοι σκύλων δεν συμμορφώθηκαν με τα πιο πάνω, με αποτέλεσμα ο Δήμος να προβεί στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους.

Πρόθεση μας δεν είναι η λήψη δικαστικών μέτρων, αλλά δεν θα έχουμε άλλη επιλογή.

29/07/2016