Για κατόχους σκύλων

Σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο όλοι οι κάτοχοι σκύλων, οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια κατοχής από τον οικείο Δήμο. 

Διαδικασία έκδοσης άδειας κατοχής του σκύλου:

  1. σήμανση του σκύλου με microchip από κτηνίατρο
  2. εγγραφή του σκύλου στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του κράτους τηλ 25819512 (μέσω του κτηνίατρου)
  3. έκδοση άδειας κατοχής από την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Παρακαλώ όπως εντός 15 ημερών από τη λήψη της παρούσας ειδοποίησης, αποταθείτε στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών για έκδοση Άδειας Κατοχής Σκύλου ή ανανέωση σε περίπτωση που η άδεια έχει λήξει. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο Δήμος θα προβεί σε έλεγχο - καταγραφή από σπίτι σε σπίτι και για όσους δεν έχουν συμμορφωθεί μέσα στα χρονικά όρια θα ληφθούν χωρίς άλλη προειδοποίηση δικαστικά μέτρα εναντίον του ιδιοκτήτη.

Πρόθεση μας δεν είναι η λήψη δικαστικών μέτρων, αλλά δεν θα έχουμε άλλη επιλογή.

29/06/2016