Φορολογικές Ενστάσεις

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών υπενθυμίζει τους Δημότες ότι θα δέχεται ενστάσεις για τις φορολογίες και τέλη που έχουν αποσταλεί (τέλη αποκομιδής σκυβάλων, επαγγελματική άδεια και άδεια επαγγελματικού υποστατικού) μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2017. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, καμία ένσταση δεν θα γίνεται αποδεκτή, και θα απορρίπτεται.

20/09/2017