Δήλωση ενδιαφέροντος / προσφορές για πολιτιστικές εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2017

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών δέχεται προτάσεις/προσφορές για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2017.  Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν χορευτικές, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.

Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων: Θέατρο Μάριος Τόκας στα Κάτω Πολεμίδια

Τόπος υποβολής προσφοράς:  Γραφεία Δήμου Κάτω Πολεμιδιών

Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων:  3 Μαΐου 2017
ώρα 12:00 μεσημβρινή

20/04/2017