Παραχώρηση υποτροφιών – βοηθημάτων από το Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των νέων, προκηρύσσει αριθμό υποτροφιών – βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων είναι:

  • Δημότης Κάτω Πολεμιδιών
  • Κυπριακή Υπηκοότητα
  • Διαγωγή κοσμιοτάτη
  • Λευκό ποινικό μητρώο
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την υποβολή της αίτησης ή απαλλαγή ή αναστολή
  • Εξασφάλιση θέσης στα Πανεπιστήμια Κύπρου, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης χώρας
  • Οι περιορισμοί στην ηλικία του αιτητή καθορίζονται από την παραχωρούσα Αρχή
  • Ανώτατο όριο εισοδήματος της οικογένειας €15,000 (πατέρας – μητέρα)

Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω – εξαρτώμενα) το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά €850- για κάθε παιδί.  Σε περίπτωση ορφανών παιδιών, το ανώτερο όριο εισοδήματος οικογένειας, ανέρχεται στα €17,000

  • Για αιτητές που είναι ήδη φοιτητές θα λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή επίδοση
  • Η φοίτηση να είναι κανονική, διαρκής και όχι εξ΄ αποστάσεως

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο polemidiamunicipal@cytanet.com.cyμέχρι την 29η Ιανουαρίου 2021.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στη Γραμματεία του Δήμου στο τηλ. 25821382 (εσωτ. 2)

Κανονισμοί Ταμείου Υποτροφιών

Αίτηση Ταμείου Υποτροφιών

11/12/2020