ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ CTL Eurocollege – KES College – Cyprus College

 
Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το CTL Eurocolege, το KES College και το Cyprus College προσφέρουν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, υποτροφίες ύψους 50% και 20% σε ενδιαφερόμενους νέους, απόφοιτους Λυκείων της επικράτειας του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (Λύκειο Πολεμιδιών και Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα) ή/και δημότες Πολεμιδιών που αποφοίτησαν από τριτοβάθμιες σχολές της ευρύτερης Λεμεσού.
 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι με γενικό απολυτηρίου 15 και άνω, με ήθος και χαρακτήρα.  Θα ληφθεί υπόψην η κοινωνικοικονομική κατάσταση της οικογένειας.
 
Τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες των τριών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, εσωκλείοντας αντίγραφο του απολυτηρίου τους, μέχρι τέλος Αυγούστου 2020.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (τηλ. 25-821382).
 
03/06/2020