ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

 
Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών κηρύσσοντας γενική εκστρατεία καθαριότητας και ευπρεπισμού, καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, τεμαχίων και άλλων ανοικτών χώρων που βρίσκονται στην περιοχή, να φροντίσουν για τον καθαρισμό τους και για την απομάκρυνση όλων των χόρτων και άλλων άχρηστων αντικειμένων από αυτά σε αδειοδοτημένη μονάδα παραλαβής αποβλήτων, μέχρι την 15η Μαΐου 2020.
 
Ο καθαρισμός είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους. 
 
Η δημιουργία σωρών και η μη απομάκρυνση τους αποτελεί ΟΧΛΗΡΙΑ. Οι ιδιοκτήτες είναι υπόχρεοι να καθαρίζουν εντελώς τα οικόπεδα τους. 
 
Όσοι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να μεριμνήσουν από μόνοι τους τον καθαρισμό των οικοπέδων τους η Υπηρεσία του Δήμου θα προβαίνει στον καθαρισμό τους και θα χρεώνει τους ιδιοκτήτες τους για τον καθαρισμό του οικοπέδου. 
 
Ο Δήμος καλεί όλους τους δημότες/ιδιοκτήτες να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας για αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και για το καλό της πόλης των Κάτω Πολεμιδιών. 
 
Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες και αποστέλλεται με βάση τον περί Δήμων Νόμο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
23/04/2020