ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19 ενημερώνει το κοινό ότι αποφασίστηκαν τα πιο κάτω μέτρα:

 

  • Περιορισμός συναντήσεων με εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου μέχρι τις           31 Μαρτίου  2020
  • Η παραλαβή και πληρωμή οικοδομικών αιτήσεων και η εξυπηρέτηση του κοινού αναστέλλονται μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020
  • Οι πολιτικοί γάμοι αναστέλλονται μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020
  • Αναστέλλεται η παραλαβή και έκδοση αιτήσεων για εξασφάλιση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και η εξυπηρέτηση του κοινού μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020
  • Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου αναστέλλονται  μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020
  • Τα ταμεία του Δήμου θα παραμείνουν ανοικτά αλλά το κοινό παρακαλείται όπως διεκπεραιώνει τις πληρωμές του ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.polemidiamunicipal.com.cy ή μέσω της JCC
  • Αναστολή όλων των προγραμμάτων του Ανοικτού Σχολείου και του ΑΓΟ (Αθλητισμός για Όλους) μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020

 

Για πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ. 25821382  ή / και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Επιστολές και αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση polemidiamunicipal@cytanet.com.cy

 

Συστήνεται όπως οι επισκέψεις στα γραφεία του Δήμου περιοριστούν αποκλειστικά στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.

13/03/2020