ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

 
 
Μετά από την υπερχείλιση του φράγματος των Πολεμιδιών  θα θέλαμε να πληροφορήσουμε το κοινό ότι μεγάλη ποσότητα νερού ρέει εντός του ποταμού Γαρύλλη και παρακαλείτε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν χρησιμοποιεί τις οδούς Αγίας Αναστασίας και πάροδος Βασίλειας και να ακολουθά τις υποδείξεις της αστυνομίας.  
 
Παρακαλούμε τους δημότες μας να λάβουν όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία τους καθώς και των ιδιωτικών τους περιουσιών.
 

 

08/01/2020