Παραχώρηση Υποτροφιών - Βοηθημάτων Άπορων Φοιτητών 2018-2019

 

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των νέων, προκηρύσσει αριθμό υποτροφιών βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων είναι:

 • Δημότης Κάτω Πολεμιδιών
   
 • Κυπριακή Υπηκοότητα
   
 • Διαγωγή κοσμιοτάτη
   
 • Λευκό ποινικό μητρώο
   
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την υποβολή της αίτησης ή απαλλαγή ή αναστολή
   
 • Εξασφάλιση θέσης στα Πανεπιστήμια Κύπρου, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης χώρας
   
 • Οι περιορισμοί στην ηλικία του αιτητή καθορίζονται από την παραχωρούσα Αρχή
   
 • Ανώτατο όριο εισοδήματος της οικογένειας €15,000 (πατέρας-μητέρα)
  Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω - εξαρτώμενα) το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά €854- για κάθε παιδί
   
 • Σε περίπτωση ορφανών παιδιών, το ανώτερο όριο εισοδήματος οικογένειας, ανέρχεται στα €17,000
   
 • Για αιτητές που είναι ήδη φοιτητές θα λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή επίδοση
   
 • Η φοίτηση να είναι κανονική, διαρκής και όχι εξ' αποστάσεως

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 16η Νοεμβρίου 2018. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποτείνεται στη Γραμματεία του Δήμου στο τηλ. 25821382 (εσωτ.1)

 
 

 

12/10/2018