Παράταση είσπραξης Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών


Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών πληροφορεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα στα Δημοτικά του όρια, ότι η είσπραξη του Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας παρατείνεται μέχρι τις 30/11/2018.
 
Πληρωμές θα γίνονται στις Τράπεζες και στο διαδίκτυο καθώς και στα ταμεία του Δήμου.
 
Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων όπως προσκομίζουν απαραίτητα κατά την πληρωμή, το δελτίο ταυτότητας τους και αν είναι δυνατό και την περσινή απόδειξη πληρωμής για σκοπούς διευκόλυνσης τους.  Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, θα προστίθεται η νενομισμένη επιβάρυνση 10%.
 
 
 

 

28/09/2018