Υπογραφή συμβολαίων για την βελτίωση πεζοδρομίων στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

 


Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος βελτίωσης των πεζοδρομίων στις πιο κάτω οδούς:
1. Βασίλη Χαπέσιη
2. Βοδενών
3. Πεζόδρομος (τέρμα οδός Σκυλοσόφου)
4. Σκυλοσόφου
5. Δρόμος αρ. 68
6. Ε. Θηβαίου
7. Κ. Μουρούζη & Αθανασίου Καρπενισιώτη
8. Κυρίλλου Λουκάρεως
Το έργο αρχίζει στις 24/05/2018 και θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία  S. PAVLOU & SONS LTD

 

23/05/2018