Προσφορά υποτροφιών Δήμου Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με Frederick University για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το Frederick University προσφέρουν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, υποτροφίες ύψους 50% για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του και υποτροφίες ύψους 25% για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση σε ενδιαφερόμενους νέους που πληρούν τα κριτήρια για εγγραφή στα πιο πάνω προγράμματα και είναι δημότες Πολεμιδιών που αποφοίτησαν από τριτοβάθμιες σχολές της ευρύτερης Λεμεσού.

Τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, εσωκλείοντας αντίγραφα των σπουδών τους, μέχρι τέλος Αυγούστου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (τηλ. 25-821382).

18/05/2021