Προσφορά υποτροφιών Δήμου Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το CTL Eurocolege για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το CTL Eurocolege, προσφέρουν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δύο υποτροφίες ύψους 50% στα δίδακτρα, σε ενδιαφερόμενους νέους απόφοιτους Λυκείων της επικράτειας του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (Λύκειο Πολεμιδιών και Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα) ή/και δημότες Πολεμιδιών που αποφοίτησαν από τριτοβάθμιες σχολές της ευρύτερης Λεμεσού.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι με γενικό απολυτηρίου 15/20 και άνω, με ήθος και χαρακτήρα. Θα ληφθεί υπόψην η κοινωνικοικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών έχουν ως εξής:

  • Business Adminitrastion (4 years, Bachelor of Arts)
  • Accounting (3 years, higher diploma)
  • Marketing & Public Relations (2 years, Diploma)
  • Business Administration (2 years, Diploma)
  • Hospitality Management  (4 years, Bachelor of Arts)
  • Hotel Administration (2 years, diploma)
  • Travel & Tourism Management (2 years, diploma)
  • Computer Systems and Networking (2 years, diploma)
  • Computer Studies (2 years, diploma)
  • Legal Assistant (2 years, diploma)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (τηλ. 25-821382).

22/04/2021