Μεταστέγαση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών πληροφορεί το κοινό ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου πρόκειται να μεταστεγαστούν στο υποστατικό που βρίσκεται επί της οδού 14ος Δρόμος αρ.14 (πρώην Νηπιαγωγείο).  Η λειτουργία στο νέο υποστατικό θα αρχίσει την 1η Φεβρουαρίου 2021.  Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, το τμήμα δεν θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί κοινό, παρά μόνο τηλεφωνικά. 

Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.

14/01/2021