ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου προσφέρουν, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 πλάνα υποτροφιών σε δημότες οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν προπτυχιακά ή/και μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων.
 
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι λυκείων ή κάτοχοι πτυχίων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα.
 
Τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τα εξής Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:
 
1. Eurocollege
2. KES College
3. Cyprus College
4. Cyprus International Institute Management (CIIM)
5. Intercollege
6. UCLan Cyprus
7. Ναυτική Ακαδημία Κύπρου
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, εσωκλείοντας αντίγραφο του απολυτηρίου τους, μέχρι τέλος Αυγούστου 2020.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (τηλ. 25-821382 εσωτ.2)
 
12/08/2020