Εκτέλεση οδικών έργων στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίων με την εταιρεία CYFIELD CONSTRUCTION LTD για την εκτέλεση οδικών έργων στις πιο κάτω οδούς.  Η περίοδος εκτέλεσης του έργου είναι τρεις εβδομάδες και ημερομηνία έναρξης των εργασιών έχει οριστεί η 9η Ιουλίου 2020.

 • Αιγεσθίου
 • Υπερίων
 • Μυστρά
 • Δώρου Λοίζου
 • Αθανάσιου Καρπενησιώτη
 • Λουλουδότοπου
 • Αμπελακίων
 • Εμμανουήλ Ξάνθου
 • Ακαδήμου
 • Αίθρας
 • 88ος Δρόμος
 • 87ος Δρόμος
 • 85ος Δρόμος
 • Κριτίας
 • Ακακίου
 • Ελάσωνος
 • Πελασγών
 • Αριστάρχου
 • Α Πάροδος Νεοφύτου Δούκα
 • Β Πάροδος Νεοφύτου Δούκα
 • Νεοφύτου Δούκα
 • Πήλεως
 • Νεοφύτου Βάμβα
 • Πάροδος Κικέρωνος

Καλούνται οι Δημότες που επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρείας καθώς και της τροχονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για ομαλότερη διεξαγωγή των εργασιών.

09/07/2020