ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΛΠ

 
 
Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών λόγω των τελευταίων εξελίξεων με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊου και με πρώτιστο στόχο την υγεία των εργαζομένων και του κοινού, ανακοινώνει ότι, από τις 4 Μαΐου 2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης ισχύουν τα ακόλουθα:
 
(α)  Τα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου παραμένουν κλειστά για το κοινό και τους μελετητές.
 
(β)  Οι μελετητές και οι αιτητές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις Τεχνικές Υπηρεσίες (τηλ. 25732290) για πληροφορίες σχετικά με την εξέταση εκκρεμουσών υποθέσεων ή και άλλα θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του κλάδου.
 
Για την κατάθεση αιτήσεων για άδειες οικοδομής, άδειες διαίρεσης γης, άδειες διαίρεσης οικοδομής, πιστοποιητικά έγκρισης, αιτήσεις για έκδοση αντιγράφων, συμπληρωματικών σχεδίων για υπό εξέταση αιτήσεις κλπ θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
Οι αιτητές/μελετητές θα μπορούν να επικοινωνούν με τις Τεχνικές Υπηρεσίες στο τηλεομοιότυπο (φαξ) 25331440 και στο email kpolemid-techdep@cytanet.com.cy και θα αιτούνται γραπτώς ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της αίτησης, αναφέροντας τηλέφωνα, φαξ/email επικοινωνίας καθώς και εάν υπάρχει ήδη σχετικός φάκελος στο Δήμο. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα απαντούν άμεσα καθορίζοντας ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.
 
Οι αιτητές/μελετητές στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα προσέρχονται και θα καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια σε κλειστούς φακέλους ή κασόνια στην είσοδο του γραφείου των Τεχνικών Υπηρεσιών και θα αποχωρούν.
 
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες στη συνέχεια αφού ελέγξουν ότι τα υποβληθέντα στοιχεία/έγγραφα είναι ορθά θα αποστέλλουν το συντομότερο δυνατό με φαξ/email στους αιτητές/μελετητές έντυπο με το ποσό της προκαταβολής δικαιωμάτων που θα πρέπει να καταβάλουν στο Δημοτικό Ταμείο.  Αφού καταβληθεί το ποσό της προκαταβολής από τους αιτητές/μελετητές, στη συνέχεια οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα αποστείλουν τη βεβαίωση παραλαβής της αίτησης.  Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ελλιπείς οι αιτητές/μελετητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά.
 
Όσον αφορά την παραλαβή των εκδοθείσων αδειών, πιστοποιητικών κλπ οι αιτητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά για τον τρόπο παραλαβής τους από τα γραφεία του Δήμου.
 
Υπενθυμίζεται ότι τα σχετικά έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ‘Ενωσης Δήμων Κύπρου www.ucm.org.cy (Αρχική σελίδα/ ‘Εντυπα-Αιτήσεις για Θέματα Αναπτύξεων).
 
Ο Δήμος, διαβεβαιώνει το κοινό ότι εργάζεται για τη διασφάλιση της καλύτερης και ασφαλέστερης εξυπηρέτησης του, υπό τις παρούσες συνθήκες και απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία. 
 
30/04/2020