ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΡΥΛΛΗ

 
Με βάση οδηγιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του Γραμμικού Πάρκου Γαρύλλη, αφού παρατηρήθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτών.
 
23/04/2020