ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στη χώρα μας, η εταιρεία Green Dot, αποφάσισε την  αλλαγή των ημερομηνιών συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών (PMD και Χαρτιού), για τις επόμενες 6  (έξι) εβδομάδες, ως ακολούθως:
 
Η συλλογή θα γίνεται μόνο στις :
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020
Τετάρτη 8 Απριλίου 2020
Τετάρτη 22 Απριλίου 2020
 
 
Η συλλογή θα γίνεται ανά δεκαπενθήμερο αντί ανά εβδομάδα.
 
Παρακαλούμε όπως στις ενδιάμεσες Τετάρτες να μην βγάζετε τα ανακυκλώσιμα σας υλικά, εκτός των πιο πάνω προκαθορισμένων ημερομηνιών.
 
Η αντιμετώπιση του COVID-19 είναι δουλεία όλων μας. Με πειθαρχία και σεβασμό του ενός προς τον άλλο, θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία.
 
Συνιστούμε στου συμπολίτες μας να είναι πολύ προσεκτικοί και ευχόμαστε σε όλους υγεία.
 
24/03/2020