ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

 
 
Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής μας προσφοράς και στήριξης της προσπάθειας περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών  θέτει σε λειτουργία Κέντρο Άμεσης Παρέμβασης σε συνεργασία με το ΣΚΕ Κάτω Πολεμιδιών.
 
Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε και να στηρίξουμε άτομα τρίτης ηλικίας αλλά και τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας, οι οποίοι οφείλουν να παραμείνουν στα σπίτια τους.
 
Ομάδα εθελοντών είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να στηρίξει τα άτομα αυτά μεταφέροντας τους ότι είναι απαραίτητο για κάλυψη των απαραίτητων αναγκών τους, ενόσω θα διαρκεί η πανδημία. 
 
Οι δημότες μας που ανήκουν στις πιο πάνω ομάδες πληθυσμού μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 97 838383 & 97 839999.
 
Τα πιο πάνω θα τεθούν σε ισχύ από αύριο 19/3/2020
18/03/2020