ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 
Σε συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Κάτω Πολεμιδιών, ημερομηνίας 31/10/2019, σχετικά με το πιο πάνω θέμα ανακοινώνει τα ακόλουθα.
 
Στηρίζουμε την προσπάθεια που καταβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών με την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με γνώμονα πάντοτε την βέλτιστη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. Η όποια συγχώνευση Δήμων, θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια των αρχών που έχουν τεθεί αλλά και να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και στοιχεία.
 
Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών είναι ο έβδομος παγκύπρια σε πληθυσμό. Στα πλαίσια των συγχωνεύσεων θεωρούμε τουλάχιστον αυτονόητη την συνένωση μας με τα Πάνω Πολεμίδια, δημιουργώντας ακόμη πιο μεγάλο τον Δήμο μας. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα συνένωσης  και με άλλες γειτνιάζουσες περιοχές. 
 
Στην βάση της μελέτης που έχει κυκλοφορήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών διαφαίνεται ότι ο Δήμος μας, σχεδόν σε όλες τις παραμέτρους που εξετάζονται, βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο, κάτι που με τις συνενώσεις θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο στηριζόμενο στα πιο πάνω αποφάσισε ομόφωνα όπως διεκδικήσει τη διατήρηση της οντότητας του σαν Δήμος.
 
 
01/11/2019