ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών ενημερώνει ότι ενόψει της χειμερινής περιόδου άρχισε ο καθαρισμός των φρεατίων ομβρίων υδάτων, όπου θα απομακρυνθούν συσσωρευμένα υλικά που φράσσουν φρεάτια και γραδέλες και παρεμποδίζουν την είσοδο των ομβρίων υδάτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το καθαρισμό 1400 σχαρών ομβρίων υδάτων στην επικράτεια του Δήμου.
 
Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών κάνει έκκληση στους δημότες όπως συνδράμουν και οι ίδιοι στην εκστρατεία αυτή, βοηθώντας τον καθαρισμό των σχαρών που βρίσκονται στην είσοδο των οικιών τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένουν καθαρές για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων.
 
19/09/2019