Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών συνεχίζει τους ψεκασμούς για τη καταπολέμηση των κουνουπιών

 
Με στόχο τη προστασία της δημόσιας υγείας και άρση της  οχληρίας που δημιουργείται από τον μεγάλο αριθμό κουνουπιών, ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών άρχισε εδώ και μέρες τον ψεκασμό της περιοχής του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε χώρους όπου υπάρχουν στάσιμα νερά και παρατηρείται μεγάλη εκκόλαψη των κουνουπιών.
 

 

27/03/2019