Έναρξη Εργασιών για την Εκτέλεση Οδικών Έργων

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών ανακοινώνει την έναρξη εργασιών για την εκτέλεση οδικών έργων στις πιο κάτω οδούς από την εταιρεία Markides Brother Constrution Ltd:

  • 77ος Δρόμος (μέρος)
  • 78ος Δρόμος
  • οδός Τεμπών
  • οδός Στέλιου Καζαντζίδη

Καλούνται οι Δημότες που επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρείας καθώς και την τροχονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για ομαλότερη διεξαγωγή των εργασιών.

 

05/12/2018