Ευπρεπισμός των Δημοσίων χώρων και τήρησης της έννομης τάξης

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών ενημερώνει το κοινό ότι με πρόσφατη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως στα πλαίσια του ευπρεπισμού των Δημοσίων χώρων και της τήρησης της έννομης τάξης, καλέσει τους δημότες οι οποίοι έχουν ανεγείρει παράνομα υποστατικά π.χ γκαράζ και άλλα παραπήγματα εντός Δημοσίων χώρων, όπως προχωρήσουν στην κατεδάφισή τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δίνει διορία δυο μηνών για την κατεδάφιση και άρση των παρανομιών. Τονίζεται ότι μετά το πέρα της διορίας των δυο μηνών και χωρίς άλλη προειδοποίηση, ο Δήμος θα προχωρήσει σε κατεδάφιση και μετακίνηση των παράνομων υποστατικών.

23/04/2018