Εκστρατεία καθαριότητας και καθαρισμός οικοπέδων – τεμαχίων από το Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών κηρύσσοντας γενική εκστρατεία καθαριότητας και ευπρεπισμού, καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, τεμαχίων και άλλων ανοικτών χώρων που βρίσκονται στην περιοχή του, να φροντίσουν για τον καθαρισμό τους και για την απομάκρυνση όλων των χόρτων και άλλων άχρηστων αντικειμένων από αυτά, μέχρι την 14η Μαΐου 2018.

Όσοι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να μεριμνήσουν από μόνοι τους τον καθαρισμό των οικοπέδων τους τότε μπορούν να αποταθούν στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου, στο τηλ. 25821382 (εσωτ. 3) για τη σχετική διευθέτηση.  Περαιτέρω, θα πρέπει να παρουσιάσουν τον τίτλο ιδιοκτησίας, καταβάλλοντας το ποσό των €70,00 για τον καθαρισμό κανονικού οικοπέδου και το ποσό των €35,00 για τον καθαρισμό μισού οικοπέδου.

Μετά τις 14 Μαΐου 2018 συνεργείο του Δήμου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα ή άλλα τεμάχια γης που δεν θα καθαριστούν και θα χρεώσει του ιδιοκτήτες του με τα πιο πάνω ποσά. 

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες και αποστέλλεται με βάση τoν περί Δήμων Νόμο.

16/04/2018