Υπογραφή συμβολαίων για την εκτέλεση οδικών έργων στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

Υπογράφτηκαν την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, στα γραφεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών τα συμβόλαια για την εκτέλεση οδικών έργων στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών.  Τα συμβόλαια υπογράφηκαν από το Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών κ. Νίκο Αναστασίου μαζί με την εταιρεία FAP CONSTRUTION LTD και το κόστος για την εκτέλεση των έργων θα ανέλθει στις €110.000,00.

Συγκεκριμένα τα έργα αφορούν επιστρώσεις στις οδούς Χρυσοσώτηρος, Δερκυλίδος, Πάροδος Χρ. Καννάουρου, Μέρος Κρητίας και Νέμεσις και Ευγενίου Βουλγάρεως, Καστοριάς, Πάροδος Ουώλτ Ντίσνεϋ, Γεωργίου Α΄, Γεωργίου Β’, Ρέας, Α. Βακαλοπούλου.

Η έναρξη των έργων υπολογίζεται αρχές Σεπτεμβρίου.

28/07/2017