ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, ενημερώνει το κοινό ότι λόγω έκδοσης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού πρόσφατου απαγορευτικού Διατάγματος χρήσης του κτηρίου της πρώην ΣΠΕ Πολεμιδιών όπου στεγάζεται, μέχρι την οριστικοποίηση του εν λόγω Διατάγματος τα γραφεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά.

Για επείγοντα θέματα παρακαλώ όπως αποτείνεστε στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο 14ο Δρόμος αρ. 14 τηλ. 25732290

Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία του κοινού.

Το όλο θέμα τυγχάνει χειρισμού από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου. 

06/07/2021