Παραχώρηση Υποτροφιών από το FREDERICK UNIVERSITY σε συνεργασία με το Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με Frederick University παραχωρούν υποτροφίες σε δημότες των Κάτω Πολεμιδιών νοουμένου ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής αναλόγως προγράμματος σπουδών. 

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα συμβατικά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Frederick τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Master.

Προϋποθέσεις:

  • Δημότες Κάτω Πολεμιδιών
  • Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης 17/20 και άνω

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22394394.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20η Αυγούστου 2021.

13/07/2021