Παραχώρηση Υποτροφιών Δήμου Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το CASA COLLEGE για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το CASA College προσφέρουν τέσσερις πλήρεις υποτροφίες σε όλα τα Αξιολογημένα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών (Ισότιμα και Αντίστοιχα Πανεπιστημιακού Επιπέδου – σύμφωνα με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Προϋποθέσεις:

  • Δημότες Κάτω Πολεμιδιών.
  • Απόφοιτοι Τεχνικής Σχολής με κατεύθυνση στα ξενοδοχειακά / τουριστικά επαγγέλματα.
  • Απόφοιτοι Λυκείου με Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου 15/20 και άνω.

Οι αιτήσεις των υποτροφιών πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021 ηλεκτρονικά στο admissions@casacollege.ac.cy ή να παραδοθούν ιδιοχείρως στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών του κολεγίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (τηλ. 25-821382).

01/07/2021