Παραχώρηση Υποτροφιών Δήμου Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το C.D.A. College για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το Κολέγιο CDA προσφέρουν Μερικές Υποτροφίες ύψους 25% η κάθε μια για το πρώτο Ακαδημαϊκό έτος σπουδών, σε όσους δημότες  ενδιαφερθούν μέχρι τις 30 Αυγούστου 2021 να αρχίσουν τις σπουδές τους το Ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022.

Προϋποθέσεις:

  • Δημότες Κάτω Πολεμιδιών
  • Απολυτήριο Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης  για τα Διπλώματα και πτυχία και Πτυχίο για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα.
  • Σε περίπτωση προγράμματος με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, είναι αναγκαία η Άριστη γνώση αγγλικών (IELTS, IGSCE, TOEFL με πρόσφατη ημερομηνία διεξαγωγής π.χ. 2 χρόνια ή κατατακτήρια εξέταση αγγλικής γλώσσας (Placement test) η οποία διεξάγεται στο Κολέγιο).

Τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κολεγίου www.cdacollege.ac.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (τηλ. 25-821382).

16/06/2021